Algemene voorwaarden    

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle activiteiten van de muziekschool. Door invulling van het inschrijfformulier of anderszins aangaan van een lesovereenkomst verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.

Inschrijving

Inschrijving voor lessen en cursussen is mogelijk door het online-formulier in te vullen en te verzenden. Deze inschrijving vindt plaats na ontvangst van het volledig ingevulde inschrijfformulier en geldt voor een serie van 10 lessen. Inschrijven kan ook telefonisch of per e-mail.

Plaatsing

Plaatsing is afhankelijk van bezetting en wachtlijst.

Tussentijdse beïndiging

U kunt tussentijds uw inschrijving beëindigen bij langdurige ziekte of verhuizing. Er dient een opzegtermijn van drie weken in acht worden genomen.

Afmelden

Een verhindering dient u ten minste 24 uur van tevoren door te geven. Bij een latere melding wordt de les in rekening gebracht.